Lịch trình hàng năm

 • Lễ khai giảng (khóa học 2 năm)/ định hướng cho sinh viên mới / Kiểm tra sức khỏe
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Kiểm tra xếp loại / Chuyến tham quan chào mừng sinh viên mới (tham quan hoa anh đào tại công viên Maruyama)
 • Bài giảng về an toàn cuộc sống / Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Chuẩn bị cho kì thi nhập học các trường đại học Nhật Bản / Chương trình đào tạo bên ngoài trường học ( Hokkaido Shrine/ Sở thú Maruyama) (tham quan nhà máy)
 • Kì thi nhập học các trường đại học Nhật Bản / Tư vấn hướng nghiệp /
 • Các bài học trên lớp như thông thườn g/ Chuẩn bị cho kì thi năng lực Nhật ngữ/ Chương trình đào tạo bên ngoài trường học (Lễ hội YOSAKOI Soran/ Lễ hội mùa hè Sapporo)
 • Kì thi Năng lực Nhật Ngữ/ Bài giảng về an toàn cuộc sống
 • Các bài học trên lớp như thông thườn g/ Bài kiểm tra cuối khóa/ Cuộc thi thể thao
 • Bài tập kết thúc/ Nghỉ hè/ Khóa du học ngắn hạn
 • Lễ hội Tanabata
 • Lễ khai giảng/ Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường/ Bài luận trên lớp
 • Lễ khai giảng (khóa học 1,5 năm) / Định hướng cho sinh viên mới / Kiểm tra sức khỏe
 • Các bài học trên lớp như thông thường / kiểm tra xếp loại / Chuẩn bị cho kì thi nhập học các trường đại học Nhật / Chuyến tham quan chào mừng sinh viên mới (tiệc nướng)
 • Kì thi nhập học các trường đại học Nhật / Bài giảng an toàn cuộc sống / Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường/ Chuẩn bị cho kì thi năng lực Nhật ngữ
 • Bài tập kết thúc / Nghỉ đông / Kì thi năng lực Nhật ngữ/ Các bài học trên lớp như thông thường/ Bài thi cuối
 • khóa/ Tiệc Giáng Sinh đa quốc gia
 • Lễ Khai giảng / Tư vấn hướng nghiệp / Khóa du học ngắn hạn
 • / Các bài học trên lớp như thông thường/ Bài luận trên lớp/ Tư vấn thi đầu vào/ Khóa đào tạo bên ngoài trường học (tham quan đền thờ Hokkaido Shrine vào đầu năm)
 • Hướng dẫn làm mới Chứng nhận đủ điều kiện cư trú/ Tư vấn hướng nghiệp
 • / Các bài học trên lớp như thông thường/ Tư vấn thi đầu vào/ Khóa đào tạo bên ngoài trường học (Lễ hội tuyết Sapporo)/ Chuyến tham quan tốt nghiệp (chuyến trượt tuyết)
 • Lễ kì thi / Bài tập kết thúc/ Nghỉ xuân/ Khóa du học ngắn hạn
 • / Các bài học trên lớp như thông thường/ Kì thi tốt nghiệp/ Thi cuối khóa

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616