Lịch trình hàng năm

 • Lễ khai giảng (khóa học 2 năm、khoá học kéo dài 1 năm)/ định hướng cho sinh viên mới / Kiểm tra sức khỏe
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Kiểm tra xếp loại / Chuyến tham quan chào mừng sinh viên mới / bài giảng về an toàn cuộc sống
 • Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Chuẩn bị cho kì thi nhập học các trường đại học Nhật Bản / Trải nghiệm văn hoá
 • Kì thi nhập học các trường đại học Nhật Bản / Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Chuẩn bị cho kì thi năng lực Nhật ngữ / Trải nghiệm văn hoá / Kiểm tra giữa kì
 • Lễ khai giảng (khoá học 1 năm 9 tháng、khoá học kéo dài 1 năm) định hướng cho sinh viên mới / kiểm tra sức khoẻ
 • Các bài học trên lớp như thông thường / Kiểm tra xếp loại / chuyến tham quan chào mừng sinh viên mới /khoá du học ngắn hạn / kì thi Năng lực nhật ngữ
 • Nghỉ hè/ các bài học trên lớp như thông thường
 • Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường/ Bài thi cuối khoá
 • Lễ khai giảng (khóa học 1 năm 6 tháng、khoá học kéo dài 1 năm) / Định hướng cho sinh viên mới / Kiểm tra sức khỏe
 • Các bài học trên lớp như thông thường / kiểm tra xếp loại / Chuyến tham quan chào mừng sinh viên mới / Bài giảng về an toàn cuộc sống/ Chuẩn bị cho kì thi nhập học các trường đại học Nhật Bản
 • Kì thi nhập học các trường đại học Nhật / Tư vấn hướng nghiệp
 • Các bài học trên lớp như thông thường/ Chuẩn bị cho kì thi năng lực Nhật ngữ / Trải nghiệm văn hoá
 • Nghỉ đông / Kì thi năng lực Nhật ngữ/ Các bài học trên lớp như thông thường/ Kiểm tra giữa kì/ Tiệc Giáng Sinh đa quốc gia
 • Tư vấn hướng nghiệp / Khóa du học ngắn hạn
 • Các bài học trên lớp như thông thường/ Tư vấn thi đầu vào
 • Tư vấn hướng nghiệp/ Các bài học trên lớp như thông thường/ Tư vấn thi đầu vào/ Khóa đào tạo bên ngoài trường học
 • Lễ kì thi / Bài tập kết thúc/ Nghỉ xuân/ Các bài học trên lớp như thông thường/ Bài thi cuối khóa

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616