Cơ sở chính Sapporo

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo
1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL 011-633-1616
FAX 011-633-1818

Bằng tàu

Tàu điện ngầm thành phố Sapporo, 5 phút đi bộ từ cổng số 1 trạm Nishi Nijuhatchome theo tuyến Tozai

Bản đồ khu vực


Tôi Xem bản đồ lớn hơn

Văn phòng chính Tokyo

NewShimbashi BLDG.,8F
2-16-1, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo,105-0004
TEL:+81-3-3539-2290
FAX:+81-3-3539-4667

https://www.cesar.co.jp/

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616