Quá trình nhập học

Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn nhập học và thời gian đăng kí

1) Thời gian nhập học và thời gian học
Sinh viên bắt đầu vào tháng Tư Khóa học thuật nâng cao 2 năm: 2 năm  1 năm Khoá học thông thường 1 năm
Sinh viên bắt đầu từ kháng Bảy Khoá học thuật nâng cao 1 năm 9 tháng  1 năm Khoá học thông thường 1 năm
Sinh viên bắt đầu vào tháng Mười Khóa học thuật nâng cao 1 năm rưỡi  1 năm Khoá học thông thường 1 năm

2) Trình độ chuyên môn để đăng ký
Tại quốc gia của bạn, bạn phải hoàn thành ít nhất 12 năm học hoặc sở hữu những bằng cấp tương đương.

3) Giờ học
Thứ hai đến thứ sáu, 5 ngày một tuần
Buổi sáng (9:00 ~ 12:30) hoặc buổi chiều (13:30 ~ 17:00)

4) Thời gian đăng kí nhập học
a. Đăng ký vào tháng Tư từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 11
b. Đăng ký vào tháng bảy Từ ngày 1 tháng 1 đến 28 tháng 2
c. Đăng ký vào tháng Mười từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 5

Hồ sơ nhập học yêu cầu

Bản thân người đăng kí
・Đơn đăng kí
・Chứng nhận lịch sử bản thân
・Hình 4cmx3cm
・Văn bằng - bảng điểm
・Giấy chứng nhận học tiếng Nhật
・Sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh
Tài trợ tài chính
・Bản khai có tuyên thệ hỗ trợ
・Chứng nhận số dư ngân hàng
・Chứng nhận lao động
・Chứng nhận nộp thuế thu nhập
・Chứng nhận mối quan hệ (bản sao sổ hộ khẩu, vv)
Nhấp vào đây để tải về hướng dẫn đăng kí và hồ sơ nhập học yêu cầu

Hướng dẫn đăng kí Tải bản có sẵn cho mỗi quốc gia
Đơn đăng kí Mẫu chung
Chứng nhận lịch sử bản thân Bản khai có tuyên thệ hỗ trợ
Giấy khai tiểu sử bệnh tật

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616