ปฏิทินประจำปี

 • พิธีเปิดภาคเรียน (หลักสูตร 2 ปี、หลักสูตรสำหรับหนึ่งปี)/ปฐมนิเทศนักเรียน/ตรวจร่างกาย
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบวัดระดับความรู้/ทัศนศึกษาตอนรับนักเรียนใหม่/การบรรยายเกี่ยวกับการอยู่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย
 • การให้คำปรึกษาด้านการหางาน
 • การให้คำปรึกษาด้านการหางาน คลาสเรียนตามปกติ/การเตรียมสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น/กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • การสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น/การให้คำปรึกษาด้านการหางาน
 • คลาสเรียนตามปกติ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม/สอบกลางภาค
 • พิธีเปิดภาคเรียน (หลักสูตร 1 ปี9เดือน、หลักสูตรสำหรับหนึ่งปี)/ปฐมนิเทศนักเรียน/ตรวจร่างกาย
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบวัดระดับความรู้/ทัศนศึกษาตอนรับนักเรียนใหม่/หลักสูตรระยะสั้น/สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • หยุดภาคฤดูร้อน/คลาสเรียนตามปกติ
 • การให้คำปรึกษาด้านการหางาน
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบปลายภาค
 • พิธีเปิดภาคเรียน (หลักสูตร 1 ปี 6เดือน、หลักสูตรสำหรับหนึ่งปี)/ปฐมนิเทศนักเรียน/ตรวจร่างกาย
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบวัดระดับความรู้/ทัศนศึกษาตอนรับนักเรียนใหม่/การบรรยายเกี่ยวกับการอยู่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย/การเตรียมสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
 • การสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น/การให้คำปรึกษาด้านการหางาน
 • คลาสเรียนตามปกติ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • หยุดภาคฤดูหนาว/การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบกลางภาค/ปาร์ตี้คริสตมาสนานาชาติ
 • การให้คำปรึกษาด้านการหางาน/หลักสูตรระยะสั้น
 • คลาสเรียนตามปกติ/การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ
 • การให้คำปรึกษาด้านการหางาน
 • คลาสเรียนตามปกติ/การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ/ทัศนศึกษา
 • พิธีสำเร็จการศึกษา/พิธีปิด/หยุดภาคฤดูใบไม้ผลิ
 • คลาสเรียนตามปกติ/สอบปลายภาค

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616