คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน

สมัครเข้าเรียนได้เมื่อใด?

หลักสูตรต่อเนื่องจะแบ่งการเปิดภาคเรียนเป็นปีละ 3 ครั้ง(เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม) ในแต่ละภาคเรียนจะมีช่วงเวลากำหนดการรับสมัคร ดังนั้นควรที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้เนิ่นๆ หลักสูตรต่อเนื่องระยะยาวจะเป็นจะต้องมีการสมัครไว้ล่วงหน้า 5 เดือนขึ้นไป และในหลักสูตระรยะสั้น,คลาสเรียนส่วนตัวจะเปิดรับสมัครตลอดปีสามารถทำการสมัครเข้าเรียนได้ตามความสะดวกของตัวนักเรียนเอง

สิ่งจำเป็นในการสมัครเข้าเรียนมีอะไรบ้าง?

เอกสารรับรองต่างๆที่จำเป็น รวมถึงใบรับรองทางการศึกษา ทั้งนี้เอกสารที่จำเป็นในแต่ละบุคคจะมีแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข สำหรับหลักสูตรระยะสั้น,หลักสูตรตัวต่อตัว จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1. ใบสมัคร 2. สำเนาพาสปอร์ต 3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้อาศัย(เจ้าของเท่านั้น) 4. รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. 3ใบ

จะทำการสมัครอย่างไร?

สำหรับคอร์สระยะยาวจะต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 5 เดือน โดยการแจ้งและส่งเอกสารจำเป็นมาที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลล์ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะตรวจสอบเอกสารและทำการติดต่อกลับไป จากนั้นให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาให้ที่โรงเรียนโดยทางไปรษณีย์ และทางโรงเรียนจะออกเอกสารร้องขอเข้าประเทศให้แก่นักเรียน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนถึงการเข้าเรียน

นักเรียนที่ไม่เคยเรียน หรือ ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย สามารถทำการสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือ หลักฐานผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่นักเรียนจากบางประเทศจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่า N5 (ระดับ4) หรือมีชั่วโมงการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
*สำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตัวต่อตัว เป็นต้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือเอกสารใดๆเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว

ต้องชำระค่าใช้จ่ายเมื่อใด?

ทำการชำระค่าเล่าเรียนในต้นปีแรกที่จะเข้าศึกษา หลังจากได้รับเอกสารยืนยันการรับรองสิทธิในการพำนักในประเทศญี่ปุ่น คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องทำการสอบเข้าหรือไม่?

โดยปกติแล้วทางโรงเรียนไม่มีกำหนดการสอบเข้า แต่จะเป็นกานสอบสัมภาษณ์และการสอบเข้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ในห้องเรียนที่มีระดับเหมาะสมกับบตนเอง

ในห้องเรียน

ในห้องเรียน ใช้ภาษาใดในการสื่อสาร?

ในห้องเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน สำหรับในระดับต้น จะใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยภาพจึงไม่เป็นปัญหากับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่อย่างใด

ระยะเวลาเรียนต่อวัน กี่ชั่วโมง?

คาบเช้าจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 - 12.30 และ คาบบ่ายจะเริ่ม 13.00 - 17.00 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางโรงเรียนมีการกวดวิชาสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือสอบวัดผลอื่นๆหรือไม่?

ในชั่วโมงเรียนจะมีการสอดแทรกบทเรียนหรือแบบทดสอบที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือข้อสอบสำหรับวัดผลอื่นๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้สอบผ่านตามเป้าหมายที่ตั้งใจ

การศึกษาต่อ,อาชีพ

ทางโรงเรียนมีการรองรับในส่วนของนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่?

ทางโรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์เพื่อให้ตรงกับระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและตรงกับความประสงค์ของตัวนักเรียนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี,โท,เอก หรือแม้แต่วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง

ทางโรงเรียนมีการแนะแนวสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นด้วยหรือไม่?

ทางโรงเรียนมีแผนกที่จะคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาหารือ และช่วยหาอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนไปจนถึงขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบและมารยาทในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวข้อสอบในการสอบเข้าทำงานของแต่ละสายอาชีพอีกด้วย

เกี่ยวกับการเข้าประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่

เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินแล้ว จะมีคนจากทางโรงเรียนมารอรับหรือไม่?

หากต้องการให้ทางโรงเรียนไปรับนักเรียนที่สนามบิน กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์กับทางโรงเรียนเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดการทางโรงเรียนจะจัดเตรียมบุคลากรเอาไว้เพื่อไปรับนักเรียนที่สนามบิน และนำนักเรียนไปส่งถึงหอพักอย่างปลอดภัย

ต่อหนึ่งเดือนควรเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณเท่าไร?

ต่อหนึ่งเดือนควรเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอาไว้อย่างน้อย 69,500เยน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

หากนักเรียนมีปัญหา หรือเดือดร้อนในเรื่องการดำเนินชีวิตควรต้องทำอย่างไร?

ทางโรงเรียนตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงเรื่องความเป็นกังวลของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนมิได้เพิกเฉยที่จะคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกท่าน เพื่อการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

ทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่ และ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไร?

ทางโรงเรียนจัดเตรียมหอพักสำหรับนักเรียนไว้ให้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน เดินทางสะดวก คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่ และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงประมาณเท่าไร?

นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนและมีใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น จะสามารถทำงานพิเศษได้ โดยจำกัดที่ 28 ชั่วโมง/อาทิตย์ ในส่วนอัตราค่าจ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่นักเรียนไปทำ โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 860 เยนต่อชั่วโมง

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616