โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด วิทยาเขตซัปโปโรนี้มีหลักสูตร คอร์สเรียน
หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน

เช่น หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพของญี่ปุ่น หรือ หลักสูตรระยะสั้นที่รวมชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ การท่องเที่ยว ทัศนะศึกษาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของตน

เหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการสื่อสารสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นในที่ทำงาน หรือนักศึกษาที่มีปัญหาการฟังบรรยายในห้องเรียน รวมถึงท่านที่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่น แต่สื่อสารกันไม่เข้าใจ ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อนำไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตน

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพ เฉพาะทางของญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ถือหรือวางแผนที่จะถือวีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียนต่างชาติ เช่น วีซ่าฝึกงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าเยี่ยมญาติ เป็นต้น


ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารทั่วไป,ผู้ที่ต้องการสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย,ผู้ที่มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพียงระยะสั้นๆ และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

หลักสูตรต่อเนื่อง (ระยะยาว)

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 1ปีครึ่งถึง 2 ปี และต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพ เฉพาะทางของญี่ปุ่น

หลักสูตรทั่วไป (ระยะยาว)

หลักสูตรทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหลักสูตรสำหรับหนึ่งปี
รูปประโยคและไวยากรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์, รูปประโยคตามสถานการณ์การที่พบได้บ่อยๆ
ตัวหลักสูตรมุ่งเน้นความสามารถทางภาษาที่ครอบคลุม

คลาสเรียนอื่นๆ

ทางโรงเรียนมีคลาสเรียนที่เปิดเพื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ถือวีซ่านักเรียนต่างชาติ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามเลเวลของตน

หลักสูตรเรียนต่อระยะสั้น

มาญี่ปุ่นทั้งที ก็ได้แต่ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่นี่คุณจะได้ทั้งความสนุกในการท่องเที่ยว และยังได้ความรู้จากการเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย! นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำภาษาญี่ปุ่นที่เรียนในห้องเรียน นำไปใช้จริงได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรระยะสั้นแบบนี้ให้เลือกตั้งแต่ 2 อาทิตย์ ไปจนถึง 3 เดือนเลยทีเดียว

คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว

สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว,หรือท่านที่ไม่สะดวกในเวลาของคอร์สทั่วไป,ท่านสามารถถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวกทุกเมื่อ

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616