หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว (หลักสูตรวันธรรมดา)

หลักสูตรการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่หลักสูตรระดับต้น ไปจนถึง หลักสูตรระดับสูง รวมถึงการศึกษาเพื่อนำไปเข้าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทางโรงเรียนคำนึงถึง 4 ปัจจัยหลักคือ การ "ฟัง" "พูด" "อ่าน" "เขียน" ที่ถูกต้องตามหลักภาษาญี่ปุ่น เพื่อประสิทธิผลอันสูงสุดของนักเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
10,800 เยน

1 เดือน (20วัน)

49,000 เยน

3 เดือน (60วัน)

144,000 เยน

ชั่วโมงเรียน

Morning 9:00 - 12:30
9:00 - 9:45 ชั่วโมงเรียน
9:45 - 9:55 พัก
9:55 - 10:40 ชั่วโมงเรียน
10:40 - 10:50 พัก
10:50 - 11:35 ชั่วโมงเรียน
11:35 - 11:45 พัก
11:45 - 12:30 ชั่วโมงเรียน
Afternoon 13:30 - 17:00
13:30 - 14:15 ชั่วโมงเรียน
14:15 - 14:25 พัก
14:25 - 15:10 ชั่วโมงเรียน
15:10 - 15:20 พัก
15:20 - 16:05 ชั่วโมงเรียน
16:05 - 16:15 พัก
16:15 - 17:00 ชั่วโมงเรียน

คลิก! เพื่อทำการสมัคร

หลักสูตรสำหรับผู้ทีมีวีซ่าอยู่แล้ว และต้องการเลือกวันเวลาเรียนเอง

คลาสเรียนตัวต่อตัว

คลาสเรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่ตรงกับหลักสูตรทั่วไป หรือ ต้องการเลือกวัน/เวลาเรียนตามความสะดวกของตน และ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้นไป เพราะนักเรียนจะได้สื่อสาร โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก
1 ชั่วโมงเรียน / 45 นาที 3,780 เยน
(* 1 ครั้ง เท่ากับ 2 ชั่วโมงเรียน)

ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
10,800 เยน

1คาบเรียน 45นาที (1ครั้ง2คาบเรียน)

3,780 เยน

ชั่วโมงเรียน

ปรึกษาทางโรงเรียน เพื่อแจ้งวัน/เวลาตามสะดวก

คลิก! เพื่อสมัคร หรือ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรตัวต่อตัว

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616