หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว (หลักสูตรวันธรรมดา)

หลักสูตรการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่หลักสูตรระดับต้น ไปจนถึง หลักสูตรระดับสูง รวมถึงการศึกษาเพื่อนำไปเข้าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทางโรงเรียนคำนึงถึง 4 ปัจจัยหลักคือ การ "ฟัง" "พูด" "อ่าน" "เขียน" ที่ถูกต้องตามหลักภาษาญี่ปุ่น เพื่อประสิทธิผลอันสูงสุดของนักเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
11,000 เยน

1 เดือน (20วัน)

55,000 เยน

2 เดือน (40วัน)

110,000 เยน

3 เดือน (60วัน)

160,000 เยน

ชั่วโมงเรียน

Morning 9:00 - 12:30
9:00 - 9:45 ชั่วโมงเรียน
9:45 - 9:55 พัก
9:55 - 10:40 ชั่วโมงเรียน
10:40 - 10:50 พัก
10:50 - 11:35 ชั่วโมงเรียน
11:35 - 11:45 พัก
11:45 - 12:30 ชั่วโมงเรียน
Afternoon 13:30 - 17:00
13:30 - 14:15 ชั่วโมงเรียน
14:15 - 14:25 พัก
14:25 - 15:10 ชั่วโมงเรียน
15:10 - 15:20 พัก
15:20 - 16:05 ชั่วโมงเรียน
16:05 - 16:15 พัก
16:15 - 17:00 ชั่วโมงเรียน

คลิก! เพื่อทำการสมัคร

หลักสูตรสำหรับผู้ทีมีวีซ่าอยู่แล้ว และต้องการเลือกวันเวลาเรียนเอง

คลาสเรียนตัวต่อตัว

คลาสเรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่ตรงกับหลักสูตรทั่วไป หรือ ต้องการเลือกวัน/เวลาเรียนตามความสะดวกของตน และ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้นไป เพราะนักเรียนจะได้สื่อสาร โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก
1 ชั่วโมงเรียน / 45 นาที 3,850 เยน
(* 1 ครั้ง เท่ากับ 2 ชั่วโมงเรียน)

ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
11,000 เยน

1คาบเรียน 45นาที (1ครั้ง2คาบเรียน)

3,850 เยน

ชั่วโมงเรียน

ปรึกษาทางโรงเรียน เพื่อแจ้งวัน/เวลาตามสะดวก

คลิก! เพื่อสมัคร หรือ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรตัวต่อตัว

หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น สำหรับคนที่ไม่ได้ขอวีซ่า

หลักสูตรระยะสั้น

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด วิทยาเขตซัปโปโร มีหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาภาษาญี่ปุ่น และท่องเที่ยวรวมไว้ในหลักสูตรเดียวกัน ทั้งชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น การเขียนด้วยพู่กัน ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ วัฒนธรรมพื้นเมือง นอกจากนี้ยังสามารถนำภาษาญี่ปุ่นที่ได้ร่ำเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการต้อนรับจากคณะครู เจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

ด้วยความเป็นธรรมชาติ และ เสน่ห์ของเกาะฮอกไกโด เมืองซัปโปโร ที่จะทำให้ทุกท่านสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ การท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

ค่าเล่าเรียน

●รายละเอียด และ ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรระยะสั้น-ยาว รวมถึงในแต่ละภาคการศึกษา จะแตกต่างกันออกไป โดยที่นักเรียนจะสามารถถตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดได้ ที่มีการอัพเดทได้ ที่นี่

หากนักเรียนีความประสงค์ในการเรียนเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ หรือ ใช้สำหรับการสอบวัดระดับ รวมถึงในเรื่องอื่นๆ นักเรียนสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากครู อาจารย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดูแลในเรื่องนี้ได้

ติดต่อ สอบถาม หรือ สมัครเรียน สำหรับหลักสูตรระยะสั้นได้ ที่นี่

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616