สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

  • ・ห้องเรียน
  • ・ห้องสมุด
  • ・ฟรี ไวไฟ
  • ・อินเตอร์เน็ตโซน
  • ・ห้องพยาบาล
  • ・ห้องโถง ห้องประชุม
  • ・ห้องปรึกษาเรื่องอาชีพ
  • ・มุม สอบถาม-ให้คำปรึกษา 

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616